Väljasaadetute pilte

Ingerisoomlaste saatus perealbumites

Fotonäitus räägib piltides ja sõnades ingerisoomlaste deporteerimisest oma kodust kaugele Nõukogude Liidu kolgastesse ebainimlikesse oludesse nii Kesk-Aasia palavusse kui Jäämere külmasse. Näituse fotod on pärit väljasaadetute perealbumitest.

Nõukogude aeg oli laastav ka ingerisoomlaste seisukohast. Kui 1926. aastal elas Leningradi piirkonnas 115 000 ingerisoomlast, elab seal praegu ainult mõni tuhat soome keelt kõnelevat ingerlast.

Kollektiviseerimine puudutas peamiselt põllumajandusega tegelevaid talupoegi. Kes oli vastu kolhoosidele, deporteeriti Nõukogude Liidu avarustesse. Ajad läksid veelgi halvemateks Stalini tagakiusamise all. Eriti aastad 1937-1938 tähendas soomlastele täiemahulist etnilist puhastust.

Mitmed ingerisoomlased kaotasid oma elu ebainimlikes oludes. Kuumus, külmus ja nälg olid hävitavad. Vologdas langetati metsa, Siberis rügati tööd külakolhoosides või kullakaevandustes. Jäämere ranna kalavabrikutes pakane paukus, jäine tuul . Kesk-Aasia puuvillapõldudel kõrvetas päike ja temperatuur tõusis 40 kraadini.

Mõnel õnnestus jääda Leningradi lähistele. Umbes 20 000 ingerisoomlast suutis tulla tagasi kodule lähemale Eestisse ja Karjalasse.

Näitused pildid on kogunud Helena Miettinen ja tekstikollaažid on koostanud Anni Reuter. Näituse korraldaja on Soomes tegutsev MTÜ Nouse Inkeri.

Orava külast väljasaadetud puuvillapõllul Kasahstanis