Juha Tainio

Professor Juha Tainio räägib ingerisoomlastest Soomes ja Rootsis.